DANNY MORENO +
Sa Aming Nayon (4 pcs)

Click on image for larger view.

"SA AMING NAYON I"
1991
#1561
11X15
WATERCOLOR
Php 4,000

"SA AMING NAYON II"
1991
#1562
11X15
WATERCOLOR
Php 3,000

"SA AMING NAYON III"
1991
#1563
11X15
WATERCOLOR
Php 3,000

"SA AMING NAYON V"
1991
#1565
11.5X17.5
WATERCOLOR
Php 4,000

 


Sa Aming Nayon
(4 pcs)

Churches
(4 pcs)

Seascape
(9 pcs)

Nature Essence
(2 pcs)

Kalikasan Series
(4 pcs)