VALENTIN "Djun" CONANAN
Mayuming Pilipina Series (13 pcs)

Click on image for larger view.


"MAYUMING PILIPINA I"
#4471
25X37
OIL ON CANVAS
Php 8,000

"MAYUMING PILIPINA II"
#4472
24X24.75
OIL ON CANVAS
Php 6,500

"MAYUMING PILIPINA III"
#4473
12X16
ACRYLIC ON CANVAS
Php 4,000

"MAYUMING PILIPINA IV"
#4474
12X16
OIL ON CANVAS
Php 5,000

"MAYUMING PILIPINA V"
#4475
24X24
OIL ON CANVAS
Php 8,000

"MAYUMING PILIPINA VI"
#4476
10X14
WATERCOLOR
Php 4,000

"MAYUMING PILIPINA VII"
#4477
10.25X14
WATERCOLOR
Php 3,000

"MAYUMING PILIPINA VIII"
#4478
10.25X14.25
WATERCOLOR
Php 3,000
 

"MAYUMING PILIPINA IX"
#4479
14.75X19.75
WATERCOLOR
Php 4,000

"MAYUMING PILIPINA X"
#4480
14.75X19.75
WATERCOLOR
Php 4,000

"MAYUMING PILIPINA XI"
#4481
14.5X21.25
WATERCOLOR
Php 5,000
 

"MAYUMING PILIPINA XII"
#4482
14X21
WATERCOLOR
Php 5,000

"MAYUMING PILIPINA XI"
#4483
15X22
WATERCOLOR
Php 6,000

 

uk online casino


Mayuming Pilipina Series
(13 pcs)

Ang Pilipina Noon
(2 pcs)

Ethmo Techno
(1 pc)